ELSINGFORS KORTIDSHEM OCH VERKSTAD LYHTY RY

Lyhty ry är en ideell förening grundad år 1993

Lyhty ry:s etiska målsättning är att arbeta för personer med utvecklingsstörning, anhöriga och hela samhället för att främja välmående.

Lyhty ry erbjuder:
- bostads och boendeservice
- utbildning för unga vuxna
- olika dagverksamheter inom textil, utomhusarbete, kultur, café och media
- evenemang, kultur och fritidsverksamhet.

Lyhty ry formar sin verksamhet för att uppnå sina etiska mål och är därmed en aktiv och innovativ aktör gällande utveckling av samhället.