MÅNGSYSSLARVERKSTADEN

Lyhty ry erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter för vuxna personer med utvecklingsstörning. I mångsysslarverkstaden jobbar personer som kan jobba så självständigt som möjligt. Verkstadsmedlemmarna har ändå en professionell handledare som stöder och utvecklar arbetet tillsammans med medlemmen. Utöver detta har varje medlem en egen sjukskötare som träffar dem regelbundet med hälsorelaterade frågor. 

Mångsysslarnas arbetsuppgifter och verksamhet formas individuellt och en utvecklingsplan skapas åt dem. Om verkstadsmedlemmen inte ännu har en serviceplan, skapas en tillsammans med de berörda parterna så fort som möjligt efter att medlemmen börjat i verkstaden. 

Välkommen och jobba i mångsysslarverkstaden!

Axvägen 4a, 00390 Helsingfors    
Tel. 045-1211073