UTBILDNINGS-ENHETEN LAMPPU

Utbildningsenheten LAMPPU

I Lamppu-skolan går tolv unga helsingforsare med utvecklingsstörning.

Lamppu erbjuder fördjupning av kunskaperna man fått från i bl.a. grundskolan.

Målsättningen är att skapa en omgivning där eleverna får en chans att lära sig fungera självständigt i samhället och därmed få färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet.

Klientens målsättningar når man genom individuella undervisningsmetoder och repetition.
Lamppus deltagare sysslar regelbundet med idrottsaktiviteter och går på olika kulturevenemang.
Genom att röra sig med kollektivtrafiken lär sig eleverna också att fungera bättre i samhället.

Utbildningsenheten Lamppu

Axvägen 4 a

00390 Helsingfors

040-5248872 (Vardagar 9-15) 

050-4136215 (Vardagar 9-15)

lamppu (at) lyhty.net