UTEVERKSTADEN LATO

UTEVERKSTADEN LATO

Uteverkstaden Lato erbjuder dagverksamhet i en lärorik omgivning där man får jobba med konkreta utesysslor. Verksamheten är för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Arbetet utförs i tre grupper på bl.a gårdar, trädgårdar och skogar.
Arbetsuppgifterna varierar enligt årstiderna.

Dagverksamheten består av studier, kurser och besök hos företag och kollektiv som verkar inom branschen. Lato påverkar samhället genom att ordna och delta i evenemang.

Verkstaden strävar också efter att forma ekologiska livsvanor.

Målsättningen är att verkstadsmedlemmen hittar sina styrkor genom att hantera och gestalta sin omgivning. Att skapa och upprätthålla det fina i ens vardag är viktigt. Allt detta hjälper att känna sig viktig och främjar lusten att lära sig nytt.

Att förstå sig själv och omvärlden bättre blir en naturlig effekt.

Välkommen till uteverkstaden Lato!

Axvägen 4 a, Helsingfors
Tel. 040-5225417