TEKSTILVERKSTADEN LUOVILLA

TEKSTILVERKSTADEN LUOVILLA

Tekstilverkstaden Luovilla ger sju personer med utvecklingsstörning chansen att uttrycka och utveckla sig själva genom hantverk, formgivning och bildkonst.
Hantverkarnas kreationer både säljs och ställs ut.

Till Luovillas verksamhet hör att man skapar och planerar hantverk av hög kvalité.
Man får också bekanta sig med olika arbetsmetoder och lär sig att använda varierande material i skapandet. Verkstadsmedlemmarna deltar i alla faser från tillverkningen till försäljningen.
I Luovilla utvecklar man sitt arbete genom sina styrkor.
Den personliga läroplanen, studieresorna, projekten och dokumenteringen stöder lärandet i verkstaden.

Verk och andra produkter går att köpa från Luovilla.

Borgågatan 14a, 00510 Helsingfors

Tel. 050 - 4136 218

luovilla(at)lyhty.net

Borgågatan 14, 00510 Helsingfors         
Tel. 050 - 4136 218