STUDERANDE

Lyhty ry erbjuder arbetsprövningar för studerande för dem som studerar inom vården, till fysioterapeut, socionom, kulturproducent, samhällspedagog, hantverkare eller inom media. Prövningstidernas innehåll och tidsschema planeras individuellt för varje studerande. Vi vill att du senare i arbetslivet har nytta av det du lär dig i Lyhty och att du får många upplevelser under din vistelse. Vi planerar din vistelse tilsammans med dig och din studiehandledare. Du kommer att ha en egen tutor under din vistelse i Lyhty.

Lyhty ry är ett populärt ställe för arbetsprövningar. Lyhty ry:s personal föreläser också i läroanstalter. De flesta studerande kommer från Finland, men under åren har studerande också från Japan, USA och Nederländerna varit i Lyhty. På grund av att vi verkar relativt småskaligt, kan vi inte ta emot så många studerande som vi skulle vilja. Ifall arbetsprövnings platserna är upptagna lönar det sig ändå att fråga om det finns platser öppna i något senare skede. Vi erbjuder också vikariat jobb för studerande.