CIVILTJÄNST

Lyhty ry erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter för civiltjänstgörare. Var i kontakt med Teo Wirtanen
Tel. 045-1211073
eller per e-post
teo.wirtanen@lyhty.net

Välkommen!