RADIO VALO

Lyhty ry:s Radio Valo är en mediaverkstad som erbjuder vuxna personer med utvecklingsstörning möjligheten att med stöd arbeta tillsammans med professionella inom mediebranschen. Verkstaden fungerar som en dagsverksamhet. På Radio Valos redaktion jobbar man bland annat med att intervjua, att leda program, med kamerateknik och editering. Arbetsmiljön är mycket social och inspirerande är samarbete med olika människor är en naturlig del av dagen. Man får pröva många olika saker i dagsverksamheten.

Radio Valo har sin egen publiceringskanal www.radiovalo.fi där programmen som redaktionen producerar går att lyssna och se på. Radio Valo har också gjort program för Radio Helsinki och Basso Radio. 

Radio Valo har samarbete med organisationer som bland annat Me Itse, Down Syndrome Association Malta, Empo TV i Norge och TV Glad i Danmark. Deras material hittas också på www.radiovalo.fi. Internationellt samarbete är en del av Radio Valos verksamhet. Till exempel i programmet "Satakieli" jämför personer med utvecklingsstörning från Finland och Taiwan sina livserfarenheter. Programmet görs genom videosamtal på finska, engelska och kinesiska.

På svenska producerar Radio Valo material tillsammans med föreningen Steg för Steg. Materialet kan ses på Steg för Steg kanalen www.radiovalo.fi/stegforsteg.

Radio Valos målsättning är att forma och skapa nytt innehåll inom informationsteknik och media för personer med utvecklingsstörning som dagsverksamhet och fritid. Via Radio Valo kommer man också i kontakt med musik och kultur. 

Vi har lediga platser i verkstaden som fungerar som dagsverksmhet måndag till fredag. Ta kontakt!

tel. 050-5688790          eller        041-5336292 (Svenska)

email: info@radiovalo.fi

facebook.com/radiovalo

www.radiovalo.fi