FRIVILLIGARBETE

I Lyhty ry arbetar internationella frivilligarbetare. De berikar livet för personerna med utvecklingsstörning med sin arbetsinsats. 

Genom en internationell frivillig arbetare får kunderna kontakt med andra kulturer och länder. Frivilligarbetarna kommer till Lyhty via EU:s EVS programm eller det internationella ICYE programmet.

Under 2000-talet har ca 20 frivilligarbetare runt världen arbetat i Lyhty. Fem av dem har stannat i Finand, var av tre har studerat sig till ett yrke och jobbar nu som professionella i Lyhty ry:s verksamhet. 

Mera infromation om internationellt frivilligarbete på: www.maailmanvaihto.fi

Man kan delta i Lyhty ry:s verksamhet som en lokal frivilligarbetare. Ta kontakt så berättar vi mera!

toimisto@lyhty.net