FUNDRAISING

BESTÄLL TJÄNSTER FRÅN LYHTY
Stöd Lyhty ry:s personer med utvecklingsstörning genom att köpa Konst- och tekstilverkstaden Luovillas produkter.
Ta kontakt med Luovilla tel.050 - 4136 218

Beställ hjälp till dina gårdssysslor från Uteverkstaden Lato, som också levererar rumsväxter och blomarrangemang. Ta kontakt med Lato-gruppen tel. 040 - 504 3393

Kulturverkstaden Valo erbjuder mångsidiga musikföreställningar, konserter, teater, film och andra föreställningar. Ta kontakt och beställ livliga upplevelser! tel. 050-4136 216

DONATIONER
Föreningen tar emot donationer. Mera information från Lyhtys kontor.
toimisto@lyhty.net eler tel. 040 507 0127 / Petri Helander
Tack för ditt stöd!

GRAFIKPORTFÖLJER
Musikverkstaden har passande utrymmen i Kånala i Lyhty huset, men verkstaden har inte passande inredning eller musiseringsverkstyg  verksamheten. Stöd Lyhtys verksatds medlemmar och andra personer som använder Lyhtys tjänster genom att skaffa Tapani Mikkonens och Matti Peltokangas konstgrafik. De kända konstnärerna ser det som viktigt att stöda dem som är utan stöd. 

Hehku-grafikportföljen innehåller 6 stycken blad. Grafikportföljerna kostar 1200€ eller 1500€(Stödpris). Portföljen kan beställas per post eller e-post.  Lyhty ry, Eliasvägen 9 00390 Helsingfors. tel. 050 4136217