BESÖK

Kom och bekanta dig med Lyhty ry:s verksamhet.
Mot ersättning ordar vi besök och presentationer.
Kollektiv och privatpersoner kan också ordna möten, fester och evenemang i Lyhtys utrymmen. Ring och kom överens om detaljer.
Var i kontakt med Lyhtys kontor:
tel. 050-413 6217 eller toimisto@lyhty.net

Välkommen!