YHTEYSTIEDOT

HELSINGFORS KORTTIDSHEM OCH VERKSTAD LYHTY RY
Eliasvägen 9
00370 Helsingfors
                                                                                            
Eljas
Eliasvägen 9
00370 Helsingfors
050 - 4136 207
Axvägen 4 A
00390 Helsingfors
050 - 4136 215

Lato - uteverkstaden 2
Axvägen 4 A
00390 Helsingfors
040 - 5225 416

Lato - uteverkstaden 1
Axvägen 4 A
00390 Helsingfors
040 - 5043 393

Tekstilverkstaden Luovilla
Borgågatan 14 A 1
00510 Helsingfors
050 - 4136 218

Radio Valo
Axvägen 4 A
00390 Helsingfors
050 - 5688790

Verkställande direktör
Petri Halonen
040 - 504 3223
Kotikutonen                    
Bykyrkovägen 15       
00370 Helsingfors      
050 - 4136 208

Lyhty A                              
Bergkullastigen 1 A   
00390 Helsingfors      
050 - 4136 193

Lyhty B                              
Bergkullastigen 1 B    
00390 Helsingfors      
050 - 4136 193

Lyhty C                              
Bergkullastigen 1  C    
00390 Helsingfors      
050 - 4136 204

Lato -ulkotyöpaja 2
Axvägen 4 A                       
00390 Helsingfors      
040 - 5225 416

Lato -ulkotyöpaja 3
Axvägen 4 A                    
00390 Helsingfors      
040 - 5225 417

Valo              
Axvägen 4 A                   
00390 Helsingfors      
050 - 4136 216

Erillistyöpaikat
Axvägen 4 A                 
00390 Helsingfors      
045 - 1211 073